top of page
IMG_20220725_154133041.jpg

אודות

הישיבה


ההדרכה וליווי שתקבל

בישיבה שלנו עוזרים לא רק בלימוד ובעבודת השם ברמה הגבוהה ביותר אלא גם להקים בית בישראל

סדר היום בישיבה

לימוד תניא וחסידות הם חלק בלתי נפרד מסדרי הלימוד של הישיבה בנוסף תקבלו ליווי בלימודי גמרא , שיעורי הלכה למעשה לחיי היום יום היהודי, לימוד ענייני משיח וגאולה, ואף הסמכה לרב.

תנאים מעולים

תנאים גשמיים מעולים הכוללים: ארוחות איכותיות וצוות מטבח אדיב ומיומן. חדרים מרווחים נקיים ומסודרים. חדר כושר, שולחן פינג-פונג ועוד.

צוות רבני הישיבה

מורכב מאנשי חינוך ומקצוע המלווים ומדריכים את תלמידי הישיבה בלימוד התורה, שיחות אישיות והתעניינות פרטית בחיי היום-יום של תלמידי הישיבה

קהל היעד
בחורים הנמצאים כבר בתהליך תשובה ומעוניינים להעמיק ולחזק את לימוד התורה וקיום המצוות.
כל אחד המעוניין בלימוד התורה ודרכי החסידות באופן פנימי ומסודר.

 ב"ה

אודות

הפצת המעיינות

לקרב לימוד החסידות ודרכי החסידות אל כל אחד ואחד, לפום שיעורה דילי'

Copy of IMG_5854.jpg
Photo from זלמן.jpg

אודות

פרוייקט כובשים את הרחוב

ב"ה
אנחנו חיים בתקופה שהמסורת כמו תמיד נמצא בבית כנסת (בפנים) אבל הנוער שלנו נמצאים בחוץ. 
הפרוייקט הזה מביא מסורת היהודית במקום בילוי של הנוער. 
בנוסף, ידוע הסיפר של הבעש"ט כשעלה להיכלו של משיח ושאל אימתי קאתי מר (מתי משיח מגיע) וענה לו: כשיפוצו מעיינותיך חוצה. 
פרוייקט הזה ממחיש המילים כפשוטם

Learn More
bottom of page